Kurumsal İş Sistemleri (ERP, CRM, HRM, SCM, v.d.)

Değerlendirme Kontrol Listesi

  

1. Zaman tabanlı yönetimi desteklemek için özellikler

- Yeni ürün geliştirme özellikleri

- Talep-Çekme (Demand-Pull) planlama

- Zaman detayı -saat, dakika, saniye

- Gerçek zamanlı çizelgeleme

- Sıralama / fabrika optimizasyonu

- Süreç bazlı planlama

 

2. Maliyet düşürmeyi desteklemek için özellikler

- Otomatik veri toplama

- Kullanıcı verimliliği – Intranet/Extraanet portalları

- Çıktı maliyet yönetimi

- Müzayede, ihale

- Alt sözleşme süreç yönetimi

- Çoklu fabrika sipariş yönetimi

 

3. Ürün değişiklikleri (variation) ve rekabeti desteklemek için özellikler

- Ürün nitelikleri (attributes)

- Tahminen stoğa ve siparişe üretim (make to forecast, finish to order)

- Yanıt verme hızı - gerçek zamanlı kullanılabilir / taahhüt edilebilir kapasite (available/capacity to promise)

- Satış siparişi işlemleri (SOP) ile entegre müşteri hizmetleri yönetimi

- Yapılandırma sipariş (configure to order)

- Bantta akan tek parça üzerinde işlemlerle üretim ve Seriler halinde standart üretim

(One Piece Flow versus Batches Of One)

 

4. Küre(s/y)elleşme (glob/calisation) eğilimlerini desteklemek için özellikler

- Uluslararası ticaret işlemleri

- Yerel değişikliklere uyum esnekliği

- çoklu iş/ülke (multi-business/-national) bazında planlama ve raporlama

 

5. Işbirliklerini desteklemek için özellikler

- B2B sistem entegrasyonu

- Standartlar ve iletişim (XML)

- Sistem konfigürasyonunda esneklik

- Dışkaynaklı operasyonların maliyet yönetimi

 

6. Pazar konsolidasyonunun etkilerini destekleyecek özellikleri

- Sektörleri desteklemek için dikey pazar özellikleri

- Dikey pazar uzmanlığı

- Iş değişikliklerinde hızla yeniden yapılandırma (reconfiguration)

- Diğer iş sistemleri ile entegrasyon kolaylığı

 

7. Yeni çalışma ortamlarını desteklemek için özellikler

- Tarayıcı istemci (browser client) ile uzaktan çalışma ve eğitim kolaylığı

- Dokunmatik ekranlı terminaller

- Sözleşmeli / göçmen işçiler için uygun portallar

- Mobil uygulamalar

 

8. Yeni iş modellerini destekleyen özellikler

- İş süreçleri akışları (Workflow)

- Esnek rol konfigürasyonu

- Otomatik olaylar (events), çizelgelenmiş periyodik raporlama

- Kullanıcı odaklı uygulamalar

 

10. Yeni düzenlemeleri (regulations) desteklemek için özellikler,

- MaliMühür, e-İmza, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Ödeme, e-Arşiv, e-GenelKurul, MTHS e-Şirket, MERSİS, ESBİS, HKS, ARGE, TİKAS, v.d.

- Lokalizasyon gereksinimleri, örneğin gıda İzlenebilirliği

Genel

- Standart platform seçimi: özel donanımdan kaçınmak,

- Fonksiyonellikte yetinmeci uzlaşma (compromise) gereksiz,

- İş sistemi, kurumun iş modeline uygun olmalıdır,

- Araç tabanlı özelleştirme ve entegrasyon ile standart sistem,

- Kendine-yeterlilik (self-sufficiency) seçeneği şart; satıcıya güvenme!

- Mülkiyet/edinme/kullanma seçenekleri: kiralama, kira, satın,

- Destek seçenekleri: yazılım, çözüm, yönetilen hizmetler, barındırma,

 

Kurumsal İş Sistemlerinde,

  • tüm katılımcılar (kullanıcı, kanal, partner, marka, işyeri, v.d.) kapsanmalıdır.
  • Kurum hizmet politikaları tüm ekosistemi boyunca uygulanabilmelidir
  • tüketicilerin, bayilerin/müşterilerin, tedarikçilerin, yöneticilerin ve Çalışanların ihtiyaç ve beklentileri karşılanabilmelidir.
  • İş ortaklarıyla sürekli ve etkin diyalog sağlanmalıdır.
  • Tüm grup şirketleri ve çalışanlarının da katılımı ile iş ortaklarının, sosyal paydaşların taleplerini karşılayacak, sistematik ve planlı hizmet mümkün olmalıdır,
  • tüm çalışanlara, hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim programları düzenlenebilmelidir.
  • tüm iş modellerini, tüm projeleri, tüm iş yönetimi alanlarını kapsamalıdır:

Proje yönetimi,

İK işgücü, iş akış, eğitim içerik yönertimi,

S&D satış, dağıtım, kanal yönetimi,

B2B2C,

CRM kampanya promosyon,

Finans,

Bütçe,

Üretim yönetimi,

  • Yönetişim platformunuz üzerinde, tüm

organizasyonunuzu;

ürünlerinizi;

servis örgütünüzü,

şirketlerinizi;

işyerlerinizi;

çalışanlarınızı;

iş ortaklıklarınızı;

müşterilerinizi;

tüketici hedef kitlenizi;

projelerinizi;

girişimlerinizi;

iş ve faaliyetlerinizi;

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, magazine, yayın, sergi, konser, konferans olarak etkinliklerinizi;

araç-gereç ve diğer tüm varlıklarınızı;

konsolide ederek an be an takip edebilmelisiniz…

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Herkes aynı platformda mı iş yapıyor,

yoksa her bir şirket/birim/mağaza kendi dünyasını mı yaşıyor ?

Bu işleri kim nasıl konsolide edip bütünleştirip grup önünü görecek ?

Anında neyi nerede kim ne kadar aldı, üretti, sattı, tahsil ettinin cevabını kaç kişi çalışıp cevaplayabilecek ?

İçe mi yoksa dışa mı dönük işlerliğiniz daha kritik?

Mükemmellik mi, kalite mi, ucuzluk mu, hız mı kritik faktör?

Sisteminiz yeterince hızlı, cevval, işlek ve esnek mi ?

Planlarınızı nasıl projeler ve aksiyonları olarak hayata geçireceksiniz ?

 

Yarın

ne yapacak,

hangi proaktif ve reaktif aksiyonları alacak,

hangi stratejik kararları verip hangi adımları

kimlerle

ne zaman

nerede

atacaksınız ?

 

Rekabet artık ekosistem bazında cereyan ediyor:

Tüm ekosisteminiz aynı platformda olmalı;

şirketler, şubeler, mağazalar, bayiler, toplu alım yapan firmalar, toptancılar, ithalatçılar, perakende noktaları, franchiseler, imalatçılar, tüccarlar tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler, etc.

Hergün yeni bir model, kampanya, promosyon, reklam, marka, kanal, mecra, iş modeli, iş ortağı ile gündeminizde!

Neler oluyor ?

 

 

 

Kurumsal İş Sistemleri Değerlendirme