ERP Seçiminde Dikkat Edilecekler

 

ICT bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı enformatik iş sistemleri, rekabetçiliğin ve iş geliştirmenin en önemli sağlayıcısıdır.

 

Günümüzde ICT, tüm dünyada hızlı gelişme ve değişimlerin olduğu, kurumların yılda bütçelerinin veya cirolarının ortalama %1-4 arası yatırım yaptığı bir alandır.

 

ICT ve kurumsal iş sistemleri edinmeye ve satın almaya yönelik kararlar karşılanmamış beklentiler, işletme içi politik gündemler, tedarikçi vaatleri ve marka isminin reklamından oluşan bir atmosfer içinde verilmektedir.

 

ERP seçimi;

risk değerlendirmesi,

fayda-maliyet analizi,

işlevsel ve teknolojik ihtiyacın detaylı analizi,

mevcut durum ve hedef yapı beklentilerinin objektif, sürdürülebilir bir bakış açısıyla değerlendirilmesi,

performans hedeflerinin belirlenmesi,

hedefleri, metrikleri, organizasyonu ve teknolojiyi birleştiren kurumsal performans yönetimi,

iş sistemleri yönetimi, denetimi, organizasyonel yapısı ve iş süreçleri tasarımı,

yeni teknoloji değerlendirmesi ve seçimi ve

bilgi sistemi kurulumu projeleri yönetimi

ERP’nin belirlenen fonksiyonel ve teknolojik ihtiyaçları karşılama oranı,

5 yıl bazında hesaplanan toplam sahip olma maliyeti,

sektörel başarı/sızlık hikayeleri,

danışman ve iş ortaklarının maliyetleri,

lisansçı firmanın gelecek dönem stratejileri ve potansiyeli,

implementasyon proje maliyetleri;

projeye atanacak danışmanların ve kurum personelinin sayısı ve yetkinlikleri,

implementasyon metodolojilerini içerir.

 

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre*, uluslar arası ERP sunucularının projelerinin sadece % 45’i zamanında ve bütçesinde tamamlanmaktadır.

 

Bu nedenle seçim ve implementasyon sürecinin yönetimi için, proje yönetimi konusunda uzmanlaşmış yerli bir yazılımın ve deneyimli ekibin varlığı projenin başarısını doğrudan etkiler.

  

ERP Seçiminde Dikkat Edilecekler