APS İleri Planlama Çizelgeleme Özellik Listesi

 

APS Modelleme Nesneleri (Modeling Objects)

 • -Kaynaklar (Resources)
 • -Sarf malzemeleri (Consumables)
 • -Parçalar (Parts)
 • -Rotalama (Routing)
 • -Faaliyet (Operation)
 • -Alternatif-süreç/işlem (Alternative-process)
 • -Faaliyet/Çalışma-Programı/Çizelgesi (Operation-schedule)
 • -Çizelgelenen İşler (Jobs)

Olaylar (Events) ve Mesajlar

Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

 • -Menus (Menüler)
 • -Charts (Grafikler)
 • -Raporlar (Reports)

Entegrasyon, Bütünleşme (Integration)

 • -Database integration
 • -ASCII file based integration
 • -CORBA based integration
 • -Messaging based integration

 

Talep Tahmini:

ERP sistemlerinin talep planlama ‘Demand Planning’ modülünün çalışma modeli, yalnızca yapılan geçmiş satışları dikkate alarak bir tahmin oluşturduğundan bunun talep tahmini ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği görüldü. Ayrıca, satışları etkileyen pek çok faktör bulunduğundan bu faktörleri ifade edecek bir model geliştirmeye yönelik Endüstri Mühendisliği çalışması gerekir.

  

Tedarik Ağı Planlaması (Rough-Cut Capacity Planning):

Sistemde, öngörülen sipariş miktarlarına göre, bir kaba kapasite planlanması gerçekleştirilmesi beklenir. sistemin, üretimi yapılması öngörülen miktarların;

 • -hangi fabrika tarafından,
 • -ne zaman,
 • -hangi miktarda,

üretilmesi gerektiği sorularına cevap vermesi gerekir.

Sistemin çözüm üretirken;

 • -üretim maliyetlerini,
 • -fabrikaların üretim kapasite kısıtlarını,
 • -mesafe, nakliye, taşıma ve
 • -Grup tarafından belirlenecek olan diğer kısıtları ve
 • -maliyet oluşturabilecek faktörleri

dikkate alması gerekir.

  

Çizelgeleme:

Talep ve tedarik zinciri planlaması tamamlandıktan sonra, fabrikalara dağıtılan siparişlerin üretiminde kullanılan kaynakların her fabrikada maliyet etkin ve olurluğu hesaplanmış (feasible) bir şekilde, tüm kapasite ve malzeme kısıtlarına göre detaylı olarak çizelgelenmesi hedeflenir.

ERP yerleştirme esnasında uygulanan çözüm,

 • -fabrikalarda üretilen ürünlerin istenilen zamanda ve istenilen miktarda
 • -bayiye, depoya ulaştırılabilmesinde kullanılan kaynakların planlanmasını,
 • -rota optimizasyonunu da içeren nakliye planlamasını (transportation planning) sağlamaz.

 

Halbuki;

 

ERP’de hazırlanan kaba kapasite planına detaylı plandaki değişiklilerin güncel olarak yansıtılması ve merkezi planlamanın ve buna bağlı sipariş yönetiminin anında reaksiyon göstererek ilgili değişiklikleri diğer fabrikalara yönlendirebilmesi gerekir.

Kaba kapasite planının detaylı planlarla sürekli doğrulaması gerekir.

Hedeflenen sipariş yükünün ve içeriğinin, o fabrikada hangi hatlarda ne kadar yoğunluğa yol açtığının izlenebilmesi ve ilgili karar destek mekanizmalarının (what-if analizi, bottleneck management, vb.) kazanılması gerekir.  

Bu algoritmaların geliştirilmesi ve fabrikalarda koşan ERP ile entegrasyonu için gerekecek altyapının tasarımınının önceden pilot olarak tamamlanması, gerekli know-how’ın diğer fabirkalarda kontrollü ve süratli yaygınlaştırılması gerekir.

Workshop senaryo çalışması yapılarak APS (advanced planning and scheduling) uygulaması yerleştirme projesi tanımlanır.

Görsel algoritma modelleme ve algoritma geliştirme,

Görsel ve yazılı raporlama (Gantt chart, text format, v.d.),

Senaryo (what-if) analizleri (Farklı vardiya senaryoları, vb) araçları kullanılarak,

aşağıda öngörülen zorluklar çözüme kavuşturulur:

 • -içiçe üretim ve lojistik yapısı,
 • -lokasyonlarda kısıt çokluğu (fabrikalar, bayiler, depolar, vb...) ,
 • -fabrikaların teknolojik farklılıkları,
 • -mevsimsel talep dalgalanmaları,
 • -ürünlerin farklı raf ömürleri,
 • -bayilerdeki geri toplanacak “boş stok” ,
 • -seviyelendirilmiş (levelled) üretim,
 • -standart algoritmalarla çözülemeyen problemler.

 

Bu araçlar kullanılarak şu yetenekler edinilir:

 • Talebe Dayalı Planlama

Doğru  talep tahminleri ve talep realizasyonunu içerir. Talep  tahminleri oluştuktan sonra bu tahminlerin üretim dönemi boyunca gerçekleşen taleplerle eşleştirilmesi sağlanarak sürekli ve doğru talep realizasyonu hedeflenir.

 • Üretim Optimizasyonu – Merkezi Planlama

İlgili siparişlerin;

maliyet, lokasyon, teknoloji ve kapasite kısıtlarına göre

fabrikalara en uygun şekilde dağıtılarak

tüm fabrikaların üretiminin merkezi olarak planlanmasını içerir.

 • Lojistik Optimizasyonu daüretim optimizasyonu ile içiçe düşünülür.
 • Fabrika Seviyesi Detay Planlama;

Merkezi  plana bağlı olarak tüm fabirkalarda detaylı tezgah yükleme planlarını ve çizelgelemelerini içerir.

 

APS Raporları

Kaynağa Atanmış İşler Listesi

Malzeme Kullanım Raporu

Geç Kalan Siparişler

Sipariş / İşemri / Kaynak Bazlı Gantt Şemaları

Kaynak Bazlı İşyükü Şeması

Malzeme Kullanılabilirlik Şeması

  

APS İleri Planlama Çizelgeleme